Algemene bepalingen

Facturatie

Facturen worden bij voorkeur per pin voldaan na afloop van het consult of bij levering van het product. Behandelingen die vanuit de basisverzekering worden vergoed, worden zo mogelijk rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Kosten bij patiënten jonger dan 16 zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Patiënten in de leeftijdscategorie 16-17 jaar zijn zelf verantwoordelijk voor de kosten van de behandeling tenzij de wettelijke vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk aangeeft de gemaakte kosten te voldoen.

Gegevens

Om facturen op een juiste wijze te kunnen declareren bij uw zorgverzekering wordt uw BSN nummer vermeld op de factuur en verdere medische correspondentie.

Declaratie

In sommige gevallen bent u zelf verantwoordelijk voor het indienen van uw factuur bij de zorgverzekeraar. JouwVoetkliniek kan niet garanderen dat u een vergoeding ontvangt vanuit uw zorgverzekeraar. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

Annulering afspraken

Afspraken kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. U kunt uw afspraak per mail, telefonisch of mondeling annuleren. Wij houden ons het recht voor afspraken die zonder reden verzuimd worden of niet tijdig geannuleerd, kosten in rekening te brengen.

Kwaliteit en service

Van al onze medewerkers wordt verwacht dat zij een zo goed mogelijk product naar de wensen van de klant en binnen de mogelijkheden van zijn/haar werkgebied te produceren. Om de kwaliteit te waarborgen zijn wij aangesloten bij de VRA. Wij kunnen geen garantie geven op het effect van uw behandeling. Bij onvoldoende resultaat kunt u geen aanspraak maken op restitutie van de gemaakte kosten. JouwVoetkliniek is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, beschadiging van uw bezittingen of voor u enig ander geleden schade.