JouwVoetkliniek

De klacht bespreken met de arts

  1. Het is goed om de klacht te bespreken met de betreffende arts. Dat is misschien lastig, maar het is ook mogelijk om dit samen met iemand te doen, bijvoorbeeld een familielid of een goede kennis. U kunt de klacht het beste per brief of email melden en daarin bijvoorbeeld vragen om een gesprek. Het kan zijn dat uw arts niet weet dat u ontevreden bent of dat er sprake is van een misverstand. In de brief of email kunt u aangeven wat de aard van uw klacht is, wanneer de klacht is ontstaan en wat volgens u een mogelijke oplossing kan zijn.

De klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van JouwVoetkliniek

  1. U kunt een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van JouwVoetkliniek waarna er samen met u wordt gekeken naar een passende oplossing.
  2. Wanneer u er niet uitkomt met de arts of klachtenfunctionaris, dan kunt u zich wenden tot erisietsmisgegaan.nl.