Jouwvoetkliniek is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

Hoe werkt dat?

Met een geldige verwijzing vergoedt jouw zorgverzekeraar de behandeling altijd. Het percentage dat een zorgverzekeraar vergoedt, is per polis verschillend. Vergoedt jouw zorgverzekeraar niet de volle 100%? Vraag je dan het volgende af.

 • Is dit eigen risico? Je moet eerst het volledige wettelijke (en verhoogde) eigen risico betalen voordat je de rest vergoed krijgt.
 • Is dit een eigen bijdrage? Dan wordt deze altijd door JouwVoetkliniek kwijtgescholden.*

Net zoals in het ziekenhuis betaal je alleen het (wettelijk én vrijwillig) eigen risico.**

*JouwVoetkliniek scheldt jouw ‘eigen bijdrage’ altijd kwijt als je op de afrekening van je zorgverzekeraar de zorgspecificatie) kunt aantonen dat er sprake is van een eigen bijdrage. Als we geen zorgspecificatie van jou ontvangen of als er geen eigen bijdrage is ingehouden door je zorgverzekeraar, dan betaal je ons het gehele bedrag dat vermeld staat op onze zorgfactuur.

**Jaarlijks betaal je de eerste zorgkosten van €385,- euro zelf. Dit is het ‘verplicht eigen risico’. Heb je ook een ‘vrijwillig verhoogd eigen risico’, dan moet je die eerst betalen voordat je de rest vergoed krijgt.

Wijze van declaratie

Declareren bij je zorgverzekeraar

De wijze van declareren kan verschillen per verzekeraar. Vaak kunnen wij de zorgfactuur rechtstreeks naar de zorgverzekeraar sturen. Dat is wel zo gemakkelijk. Sommige zorgverzekeraars willen echter dat patiënten zelf de kosten declareren.

 • JouwVoetkliniek declareert haar kosten zoveel mogelijk rechtstreeks bij je zorgverzekeraar

Met jouw toestemming dienen we de declaratie rechtstreeks in bij je zorgverzekering. Je hoeft het bedrag niet eerst zelf te betalen.

 • Sommige zorgverzekeraars willen dat jij als patiënt de factuur zelf stuurt

Verschillende zorgverzekeraars willen dat je zelf de zorgfactuur van JouwVoetkliniek indient bij je zorgverzekeraar. Deze zorgverzekeraars accepteren niet dat wij rechtstreeks voor je declareren.

Je ontvangt van JouwVoetkliniek de ‘zorgfactuur’, hierop staan zorgcodes en je behandelingen. De zorgfactuur stuur je naar je zorgverzekeraar:

Declareer je via briefpost bij je zorgverzekeraar? Informeer bij je zorgverzekeraar hoe je dit het beste kunt doen.

Declareer je digitaal? Het digitaal indienen van een zorgrekening kan je doen via je persoonlijke omgeving op de website van de zorgverzekeraar. Ook hebben veel zorgverzekeraars een app, waarmee een declaratie kan worden ingediend via een mobieltje. Let op dat bij digitaal declareren de gehele zorgfactuur van JouwVoetkliniek op de foto of scan staat en dat het goed leesbaar is.

Zodra de declaratie is verwerkt, stort je zorgverzekeraar de maximale vergoeding, met inhouding van je nog openstaande eigen risico op je persoonlijke bankrekening. Je zorgverzekeraar zal dit aan je melden middels een vergoedingenoverzicht / specificatie.

Email een kopie van de afrekening van je zorgverzekeraar (de zorgspecificatie) naar ons via mailadres administratie@jouwvoetkliniek.nl of stuur per gewone briefpost naar: JouwVoetkliniek, Financiële administratie, Fonteinkruid 65, 7422 MS Deventer.

Hierna sturen wij je onze definitieve afrekeningsnota / actueel rekeningoverzicht. Het bedrag op de definitieve afrekeningsnota / actueel rekeningoverzicht is het bedrag dat je ons dient te betalen. Het bedrag dat wij in rekening brengen, is opgebouwd uit de aan jou uitgekeerde vergoeding en een eventueel door je verzekeraar ingehouden eigen risico. Je eigen bijdrage hoef je niet te betalen, dit schelden wij jou kwijt.*

Daarna betaal je JouwVoetkliniek. Je maakt het bedrag dat vermeld staat op de definitieve afrekeningsnota / actueel rekeningoverzicht over aan JouwVoetkliniek. Stort het volledige bedrag op bankrekeningnummer: NL11INGB0104152311 ten name van JouwVoetkliniek onder vermelding van het factuurnummer.

Hoe betaal je de kosten van JouwVoetkliniek?

Stapsgewijs

 1. Je stuurt de zorgfactuur van JouwVoetkliniek naar je zorgverzekeraar.
 2. Je zorgverzekeraar berekent hoeveel zij aan jou betalen op basis van je polis.
 3. Staat er nog eigen risico open? Je zorgverzekeraar houdt dit in op de uitbetaling aan jou, maar dit wordt wel administratief verrekend. Je betaalt dus niet dubbel je eigen risico.
 4. Je zorgverzekeraar stort de vergoeding op je persoonlijke bankrekening.
 5. Je stuurt de zorgspecificatie van de zorgverzekeraar naar JouwVoetkliniek.
 6. JouwVoetkliniek stuurt je de definitieve afrekeningsnota / actueel rekeningoverzicht zonder eigen bijdrage*
 7. Je betaalt de definitieve afrekeningsnota aan JouwVoetkliniek.

*JouwVoetkliniek scheldt jouw ‘eigen bijdrage’ altijd kwijt als je op de afrekening van je zorgverzekeraar de zorgspecificatie) kunt aantonen dat er sprake is van een eigen bijdrage. Als we geen zorgspecificatie van jou ontvangen of als er geen eigen bijdrage is ingehouden door je zorgverzekeraar, dan betaal je ons het gehele bedrag dat vermeld staat op onze zorgfactuur.

No-show

Wegblijf-tarief

Om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, hanteren wij – als stimulans – no-show tarieven. Heb je een afspraak en ben je verhinderd, geef dit dan minstens 48 uur van te voren door. Als je niet komt opdagen tijdens een voor jou gemaakte afspraak, zonder dat je dit op tijd hebt doorgegeven, brengen wij de gereserveerde kosten wél in rekening. Je ontvangt dan een factuur.

No-show tarieven

 • No-show consult 45 minuten: € 120,00
 • No-show consult 30 minuten: € 80,00